Hotline
+905306112645

Bahçıvanlık Eğitimi

Bahçıvanlık eğitimi, toprağı işleme, bitkileri dikme, çim ekimi yapma ve peyzaj bahçelerinin periyodik bakımını yapma ile ilgili bilgi ve becerileri kapsar.

Canlı Chat Etkin
Satın Al

Bahçıvanlık eğitimi, toprağı işleme, bitkileri dikme, çim ekimi yapma ve peyzaj bahçelerinin periyodik bakımını yapma ile ilgili bilgi ve becerileri kapsar.

Bu Sertifikaya Sahip Kişi;

•    Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurar.
•    İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurar.
•    Türkçeyi doğru konuşur.
•    Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip eder ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirir.
•    İşletme, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanır.
•    Çevreye karşı duyarlı olur ve çevreyi koruma önlemleri hakkında bilgi sahibi olur.
•    Meslek etiği gereklerine sahip olur.
•    İş ile ilgili plan, program ve iş organizasyonu yapar.
•    İş sağlığı mevzuatına öğrenir ve iş güvenliği önlemlerini alır.
•    İlk 9 kazanım yaygın eğitim kurs programında tercihe göre sunulmaktadır.
•    Toprak yapısını inceler.
•    Üretim tekniklerini araştırır.
•    Çevre koşullarını düzenler.
•    Sera türlerini araştırır.
•    Kültürel işlemleri yapar.
•    Pazarlama organizasyonu yapar.
•    Dış mekan bitkisi yetiştirir.
•    Meyve ve sebze yetiştirir.
•    Bahçe düzenler.
•    Toprağın oluşumunu inceler.
•    Gübreleme yapar.
•    Ekim dikim yerlerini hazırlar.
•    Tohumla, çelikle ve aşıyla üretim yapar.
•    Bitkilerde görülen hastalıkları ve zararlıları inceler ve bunlarla mücadele eder.
•    Pinaceae (çamgiller), taxodiaceae ve cupressaceae(servigiller) familyası bitkilerini yetiştirir.
•    Süs ağaçlarını ve çalılarını yetiştirir.
•    Sarılıcı- tırmanıcı bitkileri yetiştirir.
•    Otsu yer örtücü bitkileri yetiştirir.
•    Projeyi uygular.
•    Fide/fidan dikimi yapar.
•    Çim alan tesisi yapar.

Çalışma Alanları Nerelerdir?

Çiftliklerde, peyzaj şirketlerinde, özel kurumlarda, devlet ve özel okullarda, sosyal tesislerde, otellerde vb. yerlerde çalışma imkanı bulabilirsiniz.