Hotline
+905306112645

İç Mekân Teknik Ressamlığı Eğitimi

Krokisi hazır olan resmi, mimari projeyi , çizim araç ve gereçlerini kullanıma hazırlayarak el ve bilgisayarla iç mekan projelerini çizmek, rölöve yapmak ve çıktı almak, çizimleri kullanıma hazırlamak ile bunlara ait hesap ve teknik çizimlerini yapan nitelikli kişidir.

Canlı Chat Etkin
Satın Al

İç Mekan Teknik Ressamı; krokisi hazır olan resmi, mimari projeyi , çizim araç ve gereçlerini kullanıma hazırlayarak el ve bilgisayarla iç mekan projelerini çizmek, rölöve yapmak ve çıktı almak, çizimleri kullanıma hazırlamak ile bunlara ait hesap ve teknik çizimlerini yapan nitelikli kişidir.

İç Mekân Teknik Ressamı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: 

•    Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,
•    Yapılarda iç mekân tasarımları yapmak,
•    El ve bilgisayarla iç mekân eleman çizimleri ve tasarımı yapmak,
•    Röleve yapmak,
•    Tefriş yapmak,
•    El ve Bilgisayarla iç mekân perspektifleri çizmek ve metraj yapmak,
•    El ve Bilgisayarla sistem kesitleri çizmek,
•    Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir. 

Bu Sertifikaya Sahip Kişiler;

•    Planın zemine tatbikini (aplikasyon) yapar.
•    Blokaj ve grobeton yapar.
•    Duvar hazırlığı yaparak duvar örer, ahşabı işler, ek ve geçmeleri yapar.
•    Betonarme demiri donatıya hazırlar.
•    Sıva, boya ve seramik uygulaması yapar.
•    Basit plan krokisi çizer, çelik yapı çizimleri yapar.
•    Basit yalıtım yapar, temel PVC işlemleri yapar.
•    Temel mesleki çizimler ve hesaplar yapar.
•    Yapı elemanlarının boyut ve yüzey hesaplarını yapar.
•    Geometrik çizim, izdüşüm, düzlemlerin arakesiti ve doğru-düzlemin arakesit açılarının çizimini yapar.
•    Mekân tasarımı yapar.
•    İç mekân projeleri, mekân tefrişleri, merdiven, bina planları, çatı, kesit, bina görünüşleri, sistem kesitleri ve iç mekân perspektifleri çizimlerini yapar.
•    Bilgisayar ortamında kapı, pencere, merdiven, zemin kat planı, normal kat planı, kesit, görünüşleri, mekân tefrişleri,yapı elemanı desenleri, üç boyutlu çizim, modelleme ve iç mekân perspektif çizimlerini yapar.
•    Yapılarda depreme karşı önlem yapar.
•    Röleve ölçüsü alarak bina projeleri ve ile bina yerleşimlerini çizer.

Çalışma Alanları Nerelerdir?

İnsan var oldukça barınma, dolayısıyla da yapı ihtiyacı var olacaktır. Ülkemizde inşaat sektöründe büyük ilerleme gözlenmektedir. Söz konusu durum bu alanda çalışacak iş gücüne olan ihtiyacı da beraberinde getirmektedir.
 
İç mekân teknik ressamlarının belediyeler gibi kamu kuruluşlarında ve özel sektörde çalışabilir. Meslek elemanları ayrıca, mühendislik ve mimarlık bürolarında, müteahhitlik ve müşavirlik hizmeti veren kuruluşlarda görev alabilirler.