Hotline
+905306112645

Harita Kadastro Eğitimi

İmar, yol, kadastro gibi projelerin alt yapısını oluşturan harita ve planların yapımı ve uygulama işlemlerinde uygulayıcı olarak ara insan gücünü yetiştiren eğitimdir.

Canlı Chat Etkin
Satın Al

Harita ve Kadastro; imar, yol, kadastro gibi projelerin alt yapısını oluşturan harita ve planların yapımı ve uygulama işlemlerinde uygulayıcı olarak ara insan gücünü yetiştiren eğitimdir.

Bu Sertifikaya Sahip Kişi;

•    Yapı ve çeşitlerini tanır, depreme karşı önlem alır, depreme karşı binaları güçlendirir ve deprem izolatör sistemlerini uygular.
•    Temel geometrik çizimleri, İz düşüm çizimleri, cismin temel görünüşleri, perspektif ve kesitleri çizer.
•    Matematiksel temel işlemleri, ölçek ve çevre hesaplarını, alan, hacim ve fiziksel hesapları, mukavemet ve moment hesapları, atalet ve mukavemet momenti hesaplarını yapar.
•    Bina aplikasyonu, duvar hazırlığı, ahşap işleme, hatıl ve lento kalıbı yapar, demiri donatıya hazırlar, kaba ve ince sıva yapar, temel PVC doğrama işlemleri yapar, seramik seçme, basit yalıtım yapar, yüzeyi hazırlayarak boya yapar, basit plan krokisi çizer, birleşim detayları çizer, çelik temel çizer.
•    Arazide ölçüm, alan hesabı yapar, poligon ve nirengi yapar.
•    Nokta tespiti yapar, araziden kroki verilerini alır, krokiye ait bilgi, işaret ve sembolleri işleme ve harita çizimi yapar.
•    Ölçü birimleri dönüştürme, trigonometrik fonksiyonlarla hesaplamalar, hesaplama ve koordinat sistemleri ile temel işlemleri yapar.
•    Hukuk kurallarının uygulamasını yapar ve kişi ,aile hukuku uygulaması yapar ve tapu sicil kaydı çıkarır.
•    Şantiye kurup ihale işlemlerini yapar, keşif ve metraj yapar, fiyat teklifi ve sözleşme yapar, hak ediş hazırlar ve iş teslimatı yapar.

Çalışma Alanları Nerelerdir?

•    Devlet Su İşleri, Devlet demiryolları, 
•    İl Özel İdaresi, 
•    Karayolları Müdürlüğü, Kadastro Müdürlükleri, 
•    Tapu Müdürlükleri, 
•    Belediyeler ile  Lisanslı Harita Kadastro Büroları(LİHKAB) , 
•    Özel harita bürolarında, 
•    İnşaat şirketlerinde iş imkanı bulabilirler.