Hotline
+905306112645

Grafik ve Fotoğraf Teknolojisi Grafik Eğitimi

Grafik ve Fotoğraf alanı altında grafikerlik mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

Canlı Chat Etkin
Satın Al

İnsanlar arası iletişimi sağlayan araçlardan biri olan fotoğraf ve grafik sanatı, bu anlamda önemli bir yere sahiptir. Grafik ve fotoğraf sanatının temel işlevi bir mesajı iletmek, bir ürün ya da hizmeti tanıtmaktır. Bu alanda yetişmiş nitelikli iş gücüne ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Değişim süreci ve artan iş gücü ihtiyacı, alanda faaliyet gösteren çalışanların bilgi ve becerilerini artırarak kendilerini yenilemelerini gerektirmektedir.

Grafik, görüntünün bir yüzey üzerinde temsil edilmesidir. Fotoğraflar, çizimler, diyagramlar, haritalar ve diğer resimler birer grafiktir. Grafikler genelde yazı, illüstrasyon ve renkten oluşur. 

Grafik: Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla tasarımları elle ve bilgisayarla sanatsal ölçütler içinde hazırlama yeterliklerini kazandırmaya yönelik bir eğitimdir.

Grafik Eğitiminin Amacı; Grafik ve Fotoğraf alanı altında grafikerlik mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

Grafiker Olmak İsteyenlerin;

•     Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,    
•    Renk ve şekilleri en ince ayrıntıları ile algılayabilen,    
•    Estetik görüş sahibi, güzel sanatlara karşı ilgili olan,    
•    Hayal gücü zengin, yaratıcı, özgün   
•    Tasarımlarını çizgi yolu ile ifade edebilen,    
•    Sosyal, psikolojik, sanatsal alanlara ilgili,    
•    Yeniliklere açık, teknolojiyi yakından izleyen    
•    Dikkatini belli bir noktaya yoğunlaştırabilen kimseler olmaları gerekir.

Grafikerlerin Görevleri;

•    İşin süreçlerini planlamak,
•    İşin konusuna göre tasarım ögelerini belirlemek,
•    Temel grafik tasarımını elle ve bilgisayarla yapmak,
•    Masaüstü yayıncılık işlemlerini yapmak,
•    Ürünü görselleştirmek,
•    Tasarladığı grafiksel çalışma doğrultusunda stüdyoda ya da uygun mekânda fotoğraf çekimi yapmak veya yaptırmak,
•    Baskısı yapılacak tasarımları baskıdan önce kontrol etmek,
•    Mesleki gelişmelere ilişkin faaliyetlere katılmaktır.

Çalışma Alanları Nerelerdir?

•    Orta ve büyük ölçekli matbaa ve yayın kuruluşlarında 
•    Grafik tasarım stüdyolarında 
•    Reklâm ajanslarında 
•    Televizyon, gazete vb. Basın kuruluşlarında 
•    Fotoğraf stüdyolarında 
•    Fotoğraf laboratuvarlarında 
•    Bünyesinde tanıtım birimi bulunan tüm kurum ve kuruluşlarda vb. yerlerde çalışabilirler.