Hotline
+905306112645

Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Eğitimi

Bu eğitimle, katılımcılara küçükbaş hayvancılık sistemleri, küçükbaş hayvancılıkta bakım besleme, hastalıklar ve tedavi süreçleri ile yetiştiricilikte kullanılan hayvan ırkları, koyunlarda üreme ve damızlık seçimi konularında teorik ve pratik bilgiler verilecektir.

Canlı Chat Etkin
Satın Al

Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Eğitimi

 

Kırsal girişimcilik programı ile hızla değişen dünyada, işletmecilere küçükbaş hayvancılık konusunda farkındalık yaratmak, yenilikçi bakış açısı kazandırmayı, yenilikçi yaklaşımlarını iş kazanımlarına dönüştürmeyi ve yenilikçi ortamları yönetmek için gereken araç, beceri ve stratejileri öğretmeyi amaçlamaktadır.

 

Bu eğitimle, katılımcılara küçükbaş hayvancılık sistemleri, küçükbaş hayvancılıkta bakım besleme, hastalıklar ve tedavi süreçleri ile yetiştiricilikte  kullanılan hayvan ırkları, koyunlarda üreme ve damızlık seçimi konularında teorik ve pratik bilgiler verilecektir. 

Eğitim Konu Başlıkları

 1. Küçükbaş hayvancılık nedir?
 2. Dünya ve Türkiye küçükbaş ırkları-küçükbaş yetiştiricilik sistemleri
 3. Küçükbaş hayvancılıkta ağıl tipleri ve diğer yapılar
 4. Küçükbaş hayvancılık işletmelerinde mekanizasyon
 5. Küçükbaş hayvancılık işletmelerinde gelir-gider unsurları ve karlılık
 6. Küçükbaş hayvancılığa uygun hayvan ırkları
 7. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde yem çeşitleri ve hayvanların beslenmesi
 8. Koyunculukta yem katkı maddeleri
 9. Koyunlarda yetiştirme, bakım ve yönetim
 10. Buğdaygil ve baklağil yem bitkileri yetiştirilmesi, hasadı ve depolanması
 11. Koyunlarda besleme ve kuzu besisi
 12. Çoban ve koyun
 13. Mera yönetimi ve ıslahı
 14. Rasyon hazırlama ve yemleme yöntemleri
 15. Koyunculukta yabani hayvan zararlarını önleme
 16. Kırkım ve yapağı
 17. Koyunculuk işletmelerinde gübre yönetimi
 18. Küçükbaş hayvan hastalıkları ve korunma yolları
 19. Küçükbaş hayvancılıkta aşılama takvimi
 20. Küçükbaş hayvancılıkta beslenme bozuklukları
 21. Küçükbaş hayvanlarında ilk yardım
 22. Koyunlarda hayvan refahı ve adaptasyonu
 23. Koyunlarda damızlık seçimi ve vücut kondüsyonu
 24. Koyunculuk işletmelerinde sürü sağlığı ve yönetimi
 25. Koç katımı ve doğum
 26. Kuzu verimini arttırmada çevresel ıslah yöntemleri
 27. Sağım ve süt üretimi

Kimler Katılabilir?

 • Küçükbaş Hayvancılık alanında
 • Kendi işini kurmak isteyen girişimciler
 • Yenilikçi hedeflerle rekabet gücünü artırmak isteyen tarım işletmecileri
 • Yenilikçilik kültürü ile değer yaratmak isteyen kâr amacı gütmeyen sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşları
 • Çalıştıkları kurumlarda yenilikçi atılımlarla fark yaratmak isteyenler