Hotline
+905306112645

Mimari Restorasyon Eğitimi

Mimari Restorasyon, bir mülkün biçimini, özelliklerini ve karakterini, tarihinin diğer dönemlerinden çıkarılması ve eksik özelliklerin mülkten yeniden inşası yoluyla belirli bir zamanda ortaya çıktığı gibi doğru bir şekilde tasvir etme eylemi veya sürecini konu alan bir disiplindir.

Canlı Chat Etkin
Satın Al

Mimari Restorasyon Eğitimi

 

Mimari Restorasyon, bir mülkün biçimini, özelliklerini ve karakterini, tarihinin diğer dönemlerinden çıkarılması ve eksik özelliklerin mülkten yeniden inşası yoluyla belirli bir zamanda ortaya çıktığı gibi doğru bir şekilde tasvir etme eylemi veya sürecini konu alan bir disiplindir.

 

Mimari restorasyon eğitimi, teknik personel çalışmalarını kültürel ve doğal mirasın korunması için eğitmeyi amaçlamaktadır.

 

Eğitim İçeriği;

 • Tarihi Eserlerin Korunması ve Restorasyonu,
 • Geleneksel Yapı elemanları,
 • Bilgisayarlı Anlatım Teknikleri,
 • Geleneksel Yapılar ve Mekan Çözümlemeleri,
 • Rölöve,
 • Ahşap Malzeme ve Yapı Teknikleri,
 • Geleneksel Desen Teknikleri,
 • Mimarlık ve Sanat Tarihi,
 • Geleneksel Yapılarda Bozulma Nedenleri ve Koruma Yöntemleri,
 • Metraj Keşif,
 • Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri

 

Bu sertifikaya sahip kişiler;

 

 • Yapı ve çeşitlerini tanır, depreme karşı önlem alır, depreme karşı binaları güçlendirir ve deprem izolatör sistemlerini uygular.
 • Temel geometrik çizimleri ve iz düşüm çizimleri yapar, cismin temel görünüşleri, perspektif ve kesitleri çizer.
 • Matematiksel temel işlemleri, ölçek ve çevre hesaplarını, alan, hacim ve fiziksel hesapları, mukavemet ve moment hesapları, atalet ve mukavemet momenti hesaplarını yapar.
 • Bina aplikasyonu, duvar hazırlığı, ahşap işleme, hatıl ve lento kalıbı yapar, demiri donatıya hazırlar, kaba ve ince sıva yapar, temel PVC doğrama işlemleri yapar, seramik seçer, basit yalıtım yapar, yüzeyi hazırlayarak boya yapar, basit plan krokisi çizer, birleşim detayları çizer ve çelik temel çizer.
 • Bitki motifi, hayvansal motif, figür ve geometrik motif çizer, duvar yüzeyine bezeme yapar, fresko ve ahşap yüzeye bezeme yapar, eserlerin bakım onarım ve korumasını yapar, çini, varak, kurşun ve tiffany vitray restorasyonu, mozaik vitray restorasyonu ve alçı vitray restorasyonu yapar, cam yüzeyi boyar.
 • Ahşap sütun ve duvarların restorasyonu, yüzey ve dekupe oyma, tabii şekil oyma, doğrusal tornalama, ahşaba kakma, kaplama ile kakma, kündekari, sedef kakma, ahşap eskitme, taş oyma eserlerin onarımlarını, Horasan harcı ve malakari, kâgir yüzeyleri temizleme, eserlerin onarım ve korumasını yapar.
 • Mevcut yapının ölçülerini alır ve mevcut yapının ölçülerine göre krokisini çıkarır.
 • Bina ve yerleşimlerin röleve ölçülerini alır.
 • Bina planları, çatı ve detayları ve bina kesitleri çizimi yapar, bina ön ve arka cephe görünüşleri, bina sağ yan ve sol yan görünüşleri çizer, restitüsyon projesi ve restorasyon projesi çizer.
 • Şantiye kurup ihale işlemlerini yapar, keşif ve metraj yapar, fiyat teklifi ve sözleşme yapar, hak ediş hazırlar ve iş teslimatı yapar.

Çalışma Alanları Nerelerdir?

 • Kültür Bakanlığı,
 • Mimarlık Ofisleri,
 • Restorasyon Şirketleri,
 • Mimari Danışmanlık Şirketleri,
 • Belediyeler,
 • Müzeler,
 • Arkeolojik Kazılar

Ve benzeri birçok alanda çalışma imkânı bulabilirsiniz.