Hotline
+905306112645

Çelik Yapı Teknik Ressamlığı Eğitimi

Krokisi hazır olan resmi, mimari projeyi , çizim araç ve gereçlerini kullanıma hazırlayarak el ve bilgisayarla yapı projelerini çizmek, röleve yapmak ve çıktı almak, çizimleri kullanıma hazırlamak ile bunlara ait hesap ve teknik çizimlerini yapan bireydir.

Canlı Chat Etkin
Satın Al

Çelik Yapı Teknik Ressamı; krokisi hazır olan resmi, mimari projeyi , çizim araç ve gereçlerini kullanıma hazırlayarak el ve bilgisayarla yapı projelerini çizmek, röleve yapmak ve çıktı almak, çizimleri kullanıma hazırlamak ile bunlara ait hesap ve teknik çizimlerini yapan bireydir.

Çelik Yapı Teknik Ressamı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: 

•    Çelik yapı proje tasarımları yapmak,
•    Çelik yapı imalatının, imalat planlamasında çalışmak,
•    El ve bilgisayarla röleve projesi çizimleri yapmak,
•    El ve bilgisayarla çelik yapının tüm görünüşlerini, detaylarını ve sistemlerini çizmek,
•    El ve bilgisayarla ölçü alıp kroki çizmek,
•    Çelik taşıyıcı eleman hesaplarını ve metrajları yapmak,
•    El ve bilgisayarla çelik yapı kolon, temel ve duvar konstrüksiyonu, döşeme ve kiriş ve merdiven konstrüksiyonu çizmek,
•    El ve bilgisayarla çelik yapı ön, arka ve yan görünüşlerini çizmek,
•    El ve bilgisayarla çelik uzay kafesleri sistemlerini, detaylarını ve çelik prefabrik yapı planlarını çizmek,
•    Çelik yapı imalatı, çelik giydirme cephe imalatı ve çelik yapı imalat kontrollerini yapmak,
•    Çelik yapı skeçlerini hazırlayıp, kesim, boyama, nakliye işlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir 

Bu Sertifikaya Sahip Kişiler;

•    Yapı ve çeşitlerini tanır, depreme karşı önlem alır, depreme karşı binaları güçlendirir ve deprem izolatör sistemlerini uygular.
•    Temel geometrik çizimleri, iz düşüm çizimleri, cismin temel görünüşleri, perspektif ve kesitleri çizer.
•    Matematiksel temel işlemleri, ölçek ve çevre hesaplarını, alan, hacim ve fiziksel hesapları, mukavemet ve moment hesapları, atalet ve mukavemet momenti hesaplarını yapar.
•    Bina aplikasyonu, duvar hazırlığı yapar, ahşap işler, hatıl ve lento kalıbı yapar, demiri donatıya hazırlar, kaba ve ince sıva yapar, temel PVC doğrama işlemleri yapar, seramik seçer, basit yalıtım yapar, yüzeyi hazırlayarak boya yapar, basit plan krokisi çizer, birleşim detayları çizer ve çelik temel çizer.
•    Çelik proje tasarımı için veri toplama ve ön etüt yapar, proje tasarımı, çelik yapı tüm görünüşleri, detayları ve sistemlerini çizer.
•    Katman oluşturarak kapı ve pencere, merdiven, kat planı, çelik yapı konstrüksiyonlarını, kafes kirişli çatıları, çelik yapı kesitleri, çelik yapı görünüşleri, giydirme cepheleri ve uzay kafes sistemleri çizer, uzay kafes sitem detaylarını, üç boyutlu çizim ve modelleme yapar.
•    Çelik parça skeçlerini hazırlar ve bunların kesiminin yapılmasını sağlar, çelik parça boyar, çelik yapı imalatlarının yapılmasını sağlar, çelik giydirme cephe imalatı yapılmasını sağlar ve çelik yapı imalat kontrollerini yapar.
•    Şantiye kurup ihale işlemlerini yapar, keşif ve metraj yapar, fiyat teklifi ve sözleşme yapar, hak ediş hazırlar ve iş teslimatı yapar.

Çalışma Alanları Nerelerdir?

Ülkemizin deprem kuşağında olması, yapı sektöründe çelik yapı firmalarının her geçen gün artması ve çelik yapı kullanımının yaygınlaşmasıyla çelik yapı sektörü ülkemizde gelişmekte ve sektörde istihdam olanakları artmaktadır.