Hotline
+905306112645

Çatı Sistemleri Eğitimi

Eğimli veya düz çatılarda çatı sistemleri prensipleri ve detaylarına uygun olarak, projeyi okuyan, alt yapı hazırlıklarını yapan, genelde panel tipi, örtü tipi, kiremit tipi ve parçalı çatı kaplama işlerini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapabilme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Canlı Chat Etkin
Satın Al

Çatıyı oluşturan tüm malzeme ve oluşan katmanların tümüne çatı sistemi denmektedir. 

Bu malzeme ve katmanlara şu şekilde sıralanabilir; Taşıyıcı, Buhar Kesici, Isı yalıtım Katmanı, Su yalıtım Katmanı, Havalandırma Katmanı, Çatı Kaplama Malzemeleri.

Çatı Sistemleri Ustası: Eğimli veya düz çatılarda çatı sistemleri prensipleri ve detaylarına uygun olarak, projeyi okuyan, alt yapı hazırlıklarını yapan, genelde panel tipi, örtü tipi, kiremit tipi ve parçalı çatı kaplama işlerini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapabilme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Bu Sertifikaya Sahip Kişiler;

•    Planın zemine tatbikini (aplikasyon) yapar.
•    Blokaj ve grobeton yapar.
•    Duvar hazırlığı yaparak duvar örer, ahşabı işler, ek ve geçmeleri yapar.
•    Betonarme demiri donatıya hazırlar.
•    Sıva, boya ve seramik uygulaması ve basit yalıtım yapar.
•    Basit plan krokisi çizer, çelik yapı çizimleri yapar.
•    Temel mesleki çizimler ve hesaplar yapar.
•    Beton ve kâgir yapı elemanları üretim hazırlığı yapar.
•    Ahşap sundurma, oturtma ve askılı çatı yapar.
•    Ahşap sundurma, oturtma ve askılı çatı detaylarını çizer.
•    Çatılarda yalıtım detaylarını çizer.
•    Beton çatı, beton çatı kalıbı, beton dökme yapar.
•    Çelik çatı perçin, bulon ve kaynak birleşimlerini yapar.
•    Çatılarda kaplama, ısı ve su yalıtımı yapar.
•    Çatı saçakları, kollektörler ve yağmur iniş borularının montajını yapar.
•    Röleve ölçüsü alarak bina projeleri ve ile bina yerleşimlerini çizer.
•    Yapı maliyet hesapları, kazı metraj, keşif, hak ediş ve kabullerini yapar.
•    Deprem uygulaması yapar.

Çalışma Alanları Nerelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri geliştirilen bireyler; başta İnşaat sektörü olmak üzere birçok sanayi alanında çatı sistemleri işlerinde çalışabilirler.