Hotline
+905306112645

Mimari Yapı Teknik Ressamlığı Eğitimi

Mimari Teknik Ressam, mimari ve statik projelerin çizimi ile ilgilenen kişidir. Mimari teknik ressam, mimar ve mühendislerin belirlediği esaslara göre çizimleri yapar ve röleve ile maket gibi ileri düzey görsel ürünleri ortaya çıkarır.

Canlı Chat Etkin
Satın Al

Mimari Yapı Teknik Ressamlığı Eğitimi

 

Mimari Teknik Ressam, mimari ve statik projelerin çizimi ile ilgilenen kişidir.

 

Mimari teknik ressam, mimar ve mühendislerin belirlediği esaslara göre çizimleri yapar ve röleve ile maket gibi ileri düzey görsel ürünleri ortaya çıkarır.

Mimari teknik ressamların diğer görev ve sorumlulukları ise şöyle sıralanır;

 • El ya da bilgisayar yardımı ile çizimler yapmak,
 • Çizimleri kullanıma hazırlamak,
 • Mimari maketleri hazırlamak,
 • Araç ve gereçlerin kullanıma hazır olmasını sağlamak.

 

Bu Sertifikaya Sahip Kişiler;

 • Yapı ve çeşitlerini tanır, depreme karşı önlem alır, depreme karşı binaları güçlendirme ve deprem izolatör sistemlerini uygular.
 • Temel geometrik çizimleri, iz düşüm çizimleri, cismin temel görünüşleri, perspektif ve kesitleri çizer.
 • Matematiksel temel işlemleri, ölçek ve çevre hesaplarını, alan, hacim ve fiziksel hesapları, mukavemet ve moment hesapları, atalet ve mukavemet momenti hesaplarını yapar.
 • Bina aplikasyonu, duvar hazırlığı, ahşap işleme, hatıl ve lento kalıbı yapar, demiri donatıya hazırlar, kaba ve ince sıva yapar, temel PVC doğrama işlemleri yapar, seramik seçer, basit yalıtım yapar, yüzeyi hazırlayarak boya yapar, basit plan krokisi çizer, birleşim detayları çizer ve çelik temel çizer.
 • Taslak çizimleri inceler, zemin kat planı, normal ve bodrum kat planı, asma ve teras kat planı, plan kesitlerini, vaziyet ve merdiven planı, çatı yapım resimlerini, binanın görünüş resimlerini çizer, planın mahal listelerini oluşturur ve antedini çizer, projeden aslına uygun kopya alır ve dosyalar.
 • Bilgisayarda çizim ayarlarını yapar, ölçülendirme, yazı ve tarama yapar, blok kütüphanesi oluşturur, kapı pencere, merdiven, zemin normal kat planı, çatı, kesit, görünüş çizer, üç boyutta çalışır ve katı modelleme yapar.
 • Bina ve yerleşimlerin röleve ölçülerini alır, rölevesi alınan bina plan, kesit, görünüş detayları ve rölevesi alınan yerleşim plan, kesit, görünüş ve detayları çizer.
 • Şantiye kurup ihale işlemlerini yapar, keşif ve metraj yapar, fiyat teklifi ve sözleşme yapar, hak ediş hazırlar ve iş teslimatı yapar.

 

Çalışma Alanları Nerelerdir?

 

Genel olarak inşaat sektöründe iş bulma olanağı oldukça yüksektir. İnşaat sektörü yoğun işgücü kullanmaktadır ve sektördeki teknolojik gelişmeler nitelikli işgücü ihtiyacını gerekli kılmıştır.

 

Bu nedenle iş bulma şansı oldukça yüksektir. Mimari Yapı Teknik Ressamı mühendislik ve mimarlık ofislerinde, müteahhitlik ve müşavirlik hizmeti veren kuruluşlarda, Devlet Su İşleri, Karayolları, Tapu Kadastro, Bayındırlık Müdürlükleri ve belediyeler gibi kamu kuruluşlarında teknik ara eleman olarak çalışabilirler.