Hotline
+905306112645

Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Eğitimi

Bu eğitim ile, katılımcılara besi sığırcılığı sistemleri, beside kullanılan hayvan ırkları, hayvanların bakımı ve beslenmesi, besiyi etkileyen faktörler, rasyon hazırlama, beside karlılık ve beside görülen metabolik bozukluklar konusunda teorik ve pratik bilgiler verilecektir.

Canlı Chat Etkin
Satın Al

Bu eğitim ile, hızla artan dünya nüfusunda insanların ihtiyaç duydukları besin maddesi ihtiyaçlarının karşılanması için besi hayvanlarından yararlanma konusunda bilgi vermek, besiciliğin daha karlı nasıl yapılacağı konusunda bilimsel ve uygulamalı eğitim vermek, besicilik yapacakların gelirlerini artırıcı yeniliklerin öğretilmesi, besi ırklarının tanıtılarak ülkemiz coğrafi şartlarına uygun hayvanların tanıtılması ve besiye etkili faktörlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu eğitim ile, katılımcılara besi sığırcılığı sistemleri, beside kullanılan hayvan ırkları, hayvanların bakımı ve beslenmesi, besiyi etkileyen faktörler, rasyon hazırlama, beside karlılık ve beside görülen metabolik bozukluklar konusunda teorik ve pratik bilgiler verilecektir. 

Eğitim Konu Başlıkları

1.    Besiciliğin tanımı ve önemi
2.    Besi ırklarının tanıtılması
3.    Besinin Sınıflandırılması
4.    Besi hayvanlarında bulunması gereken özellikler
5.    Besiye etki eden faktörler
6.    Besi şekilleri
7.    Besiye başlama yaşı, besinin bitirilmesi
8.    Beside kullanılan rasyon örnekleri
9.    Besilik hayvanların temin edilmesi
10.    Besinin yürütülmesi
11.    Et ve yağ kavram noktaları
12.    Beside karşılaşılan metabolik rahatsızlıklar
13.    Besiyi kimler yapabilir

Kimler Katılabilir?

•    Kendi işini kurmak isteyen girişimciler
•    Yenilikçi hedeflerle rekabet gücünü artırmak isteyen tarım işletmecileri
•    Yenilikçilik kültürü ile değer yaratmak isteyen kâr amacı gütmeyen sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşları
•    Çalıştıkları kurumlarda yenilikçi atılımlarla fark yaratmak isteyenler