Hotline
+905306112645

Boya Üretimi ve Kontrolü Eğitimi

Tartım, dolum ve karıştırma, ektruder ile boya yoğurma , değirmende boya öğütme işlemleri ile , kuru karışım boya hazırlama, depolama ve sevkiyat, mekanik bakım ve onarımı iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uygun olarak gerçekleştiren bireydir.

Canlı Chat Etkin
Satın Al

Plastik ve sentetik boyaların üretimini, üretim makinelerinin özelliklerini inceleyebilme bilgi ve becerilerinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Boya Üretimi ve Kontrolü Ustası: Tartım, dolum ve karıştırma, ektruder ile boya yoğurma , değirmende boya öğütme işlemleri ile , kuru karışım boya hazırlama, depolama ve sevkiyat, mekanik bakım ve onarımı iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uygun olarak gerçekleştiren bireydir.

Ülkemiz kimya sanayinin bir dalı olarak boya sektörünün endüstriyel nitelik kazanmaya başlaması 1950’li yılların ortalarına rastlamaktadır. Bir yanda hızlı nüfus artışı ve kentleşme, inşaat sektöründeki gelişme ve giderek endüstride boyanın koruyucu özelliğinin farkına varılması diğer yandan sağlanan teşvikler ülkemiz boya sektörü hızlı bir gelişme trendi içine girmiştir. 

Bugün sektörde teknolojik gelişmeleri izleyebilen büyük kapasiteli firmaların yanında basit tekniklerle üretim yapan kalite, finansman, teknoloji sorunu olan çok sayıda küçük ölçekli firmada bulunmaktadır. 

Hemen hemen bütün sanayi ürünleri ve hatta etrafımızdaki kullandığımız bütün eşyalar, evimiz, arabamız değişik özellikteki ve tipteki rengârenk boyalarla hem korunur hem de görünümleri güzelleştirilir. Boyanın kaliteli ve uzun ömürlü olması için kaliteli ham maddeler kullanılması ve kuralına uygun üretim aşamalarından geçmesi gerekir. 

Boyalar, su bazlı ve solvent bazlı olarak üretilmektedir. Son yıllarda gelişen teknolojiyle beraber su bazlı boyaların önemi ve ağırlığı artmıştır. Ayrıca nano teknolojisinin boyalar üzerindeki araştırma ve uygulama çalışmaları hızla devam etmektedir.

Bu sertifikaya sahip kişi;

•    Maddenin kütlesi ve hacmini ölçer.
•    Maddedeki değişimleri inceler.
•    Çözelti hazırlar.
•    Boya hammaddelerini depolar.
•    Boya hammaddelerinin analizlerini yapar.
•    Model ürün araştırması yapıp ürün geliştirir ve ara kontrolleri yapar.
•    Boyada renk hazırlar.
•    Değişik renklerde plastik ve sentetik boya üretimi yapar.
•    Boyanın kalite kontrol işlemlerini yapar.
•    Ürün ve atıkları depolar.
•    Boya uygulama öncesi hazırlıklar yapar.
•    Üretilen boyaları farklı yüzeylere uygular.
•    Hammadde ve üretilen boyanın satış işlemlerini yapar.

Çalışma Alanları Nerelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; kimya teknolojisi alanlarında boya üretimi ve uygulama işlerinde çalışabilirler.