Hotline
+905306112645

Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi Eğitimi

Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi Teknisyenliği, inşaatların, imalat tekniğine uygun ve kaliteli olarak yapılabilmesidir.

Canlı Chat Etkin
Satın Al

Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi Teknisyenliği, inşaatların, imalat tekniğine uygun ve kaliteli olarak yapılabilmesi için, yapının inşası sürecinde çeşitli numuneler alarak agrega, çimento, taze beton, sertleşmiş beton, malzeme, zemin, hidrolik deneylerini laboratuvar ortamında inşaat mühendisi ve inşaat teknikeri gözetimi altında yapan kişidir. 

İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)   İş planı yapmak,
b)   Kullanılan hammaddelerin uygunluğunu kontrol etmek,
c)   Zeminin inşaatı taşımaya uygun olup olmadığını tespit etmek,
d)   Beton için uygun kum çakıl ve çimento hesaplarını yapmak,
e)   Örnek beton üretimini gerçekleştirmek,
f)    Üretilmiş betonların niteliğini test etmek,
g)   Test örnekleri almak, uygulamalar yapmak,
h)   Laboratuvarda kullandığı alet ve makinelerin temizliğini ve bakımını yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir. 

Bu Sertifikaya Sahip Kişiler;

•    Planın zemine tatbikini (aplikasyon) yapar.
•    Blokaj ve grobeton yapar.
•    Duvar hazırlığı yaparak duvar örer.
•    Ahşabı işler, ek ve geçmeleri yapar.
•    Betonarme demiri donatıya hazırlar.
•    Sıva, boya ve seramik uygulaması ve basit yalıtım yapar.
•    Basit plan krokisi çizer, çelik yapı çizimleri yapar.
•    Temel mesleki çizimler ve hesaplar yapar.
•    Şantiyede ve laboratuvarda agrega, özgül ağırlık, dane büyüklüğü ve asfalt deneyleri yapar.
•    Şantiye ve laboratuvarda beton deneyleri yapar.
•    Ön gerilmeli beton eleman üretimi, kontrolü ve naklini yapar.
•    Çimento numunesini alır, şantiyede ve laboratuvarda çimento deneylerini yapar.
•    Zemin deneyleri yapar.
•    Yapılarda depreme karşı önlem ve deprem izolatör sistemlerini yapar.
•    Yapı maliyet hesapları, kazı metraj, keşif, hak ediş ve kabullerini yapar.
•    Deprem önlemlerini alır.

Çalışma Alanları Nerelerdir?

Ülkemizde son dönemde meydana gelen doğal afetler büyük yıkım ve can kayıplarına neden olmuştur. Bu olaylar, mimarî yapı alanında eğitimli ve işini düzgün bir şekilde yapan meslek elemanlarına ihtiyacı bir kez daha gözler önüne sermiştir. İnsan var oldukça barınma, dolayısıyla da yapı ihtiyacı var olacaktır. Ülkemizde inşaat sektöründe büyük ilerleme gözlenmektedir.

Söz konusu durum bu alanda çalışacak iş gücüne olan ihtiyacı da beraberinde getirmektedir. Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi Teknisyenleri çoğunlukla yapı denetim ve test laboratuvarları, beton santralleri, inşaat mühendisliği ve mimarlık büroları gibi özel kuruluşlarda, Belediyelerin Fen İşleri Dairesi Başkanlıklarında, Karayolları, DSİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarında iş imkanı bulabilirler.