Hotline
+905306112645

Betonarme Kalıp ve Donatı Sistemleri Eğitimi

Betonarme Kalıp Sistemleri üretimi güncel tasarımlarla sağlanan ve günümüz inşaat sektöründe yaygın bir şekilde kullanılan sistemlerdir.

Canlı Chat Etkin
Satın Al

Betonarme Kalıp Sistemleri üretimi güncel tasarımlarla sağlanan ve günümüz inşaat sektöründe yaygın bir şekilde kullanılan sistemlerdir. 

Kalıp Ustası: Beton dökmek ve betonu şekillendirmek için ahşap, metal ve metal olmayan (plastik vb.) malzemeler kullanarak kalıplar hazırlayan, bu kalıpları projeye uygun olarak inşaat alanında belirlenen yerlere yerleştirip kalıba döken kişidir.

Bu sertifikaya sahip kişiler;

•    Planın zemine tatbikini (aplikasyon) yapar.
•    Blokaj ve grobeton yapar.
•    Duvar hazırlığı yaparak duvar örer.
•    Ahşabı işler, ek ve geçmeleri yapar.
•    Betonarme demiri donatıya hazırlar.
•    Sıva, boya ve seramik uygulaması yapar.
•    Temel PVC işlemleri yapar.
•    Meslek hesaplarını yapar.
•    Teknik çizimleri yapar.
•    Betonarme hatıl, lento, temel kolon, kiriş, döşeme, merdiven, kalıbı yapar.
•    Tünel kalıp montajı, yerleştirilmesi, sökülmesi ve bakımını yapar.
•    Kazı, drenaj, şev ve iksa, paplanj ve batar doları yapar.
•    Ön gerilmeli beton elemanı monja ve kontrolünü yapar.
•    Tuğla, briket, taş ve hazır bloklu duvarları yapar İstinat duvarı yapar.
•    Baca yapar Temel, kolon aplikasyon, döşeme, hatıl donatı planlarını çizer.
•    Duvar, baca ve kemerli duvar çizimlerini yapar.
•    Temel, kolon, döşeme, lento, hatıl, kiriş ve merdiven donatılarının çizimini yapar.

Çalışma Alanları Nerelerdir?

Çoğunlukla sanayi, inşaat ve atölyelerde çalışır ve üretim esnasında etkin rol oynar. Kalıplanması gereken üretim malzemelerinin ölçülerini alır, ölçüye uygun kalıpları çıkarır ve kalıplanacak ürünleri, hazırlanan kalıplara yerleştirir.