Hotline
+905306112645

Yapı Yalıtımı Eğitimi

Tüm alt ve üst yapılarda, yapının ekonomik ömrünün uzatılması, tasarruf sağlanması ve yaşam konforunun artırılması amacına yönelik olarak ısı, su, ses ve yangın yalıtımı uygulamalarına ilişkin işlemleri yapan kişileri yetiştirmektir.

Canlı Chat Etkin
Satın Al

Yapı Yalıtımı Eğitimi

 

Binayı ve içerisindeki varlıkları ses, su, nem, sıcak ve soğuğa karşı korumak için alınan önlemlere yalıtım, tecrit, başka bir ifade ile de izolasyon denilmektedir.

 

Yapıların iç ve dış etkilerden korunabilmesi ancak yalıtımla mümkün olabilmektedir. 

 

Tekniğine uygun olarak yapılmış yalıtım uygulamaları, binada oturanlara güvenli, gürültüden uzak, çağdaş ve sağlıklı,  mal ve can emniyeti açısından daha güvenli bir ortam sağlar.

 

Isı, ses, su, yangın yalıtımı uygulamaları, enerji tasarrufu, hava kirliliği, konforlu bir yaşam, gürültüsüz sağlıklı mekanlar ve sürdürülebilir geleceğimiz için bir zorunluluktur.

 

Eğitimin Amacı: Tüm alt ve üst yapılarda, yapının ekonomik ömrünün uzatılması, tasarruf sağlanması ve yaşam konforunun artırılması amacına yönelik olarak ısı, su, ses ve yangın yalıtımı uygulamalarına ilişkin işlemleri yapan kişileri yetiştirmektir.

 

Görev ve Sorumlulukları;

 

Yapı yalıtımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda;

 

 • Araç, makine ve ekipmanın bakımını yapar ve çalışılan alanın temizliğini sağlar,
 • Uygulamada gerekli malzeme ihtiyacını belirler ve uygulama için gerekli araç gereç ve ekipmanın hazırlığını yapar,
 • Araç gereç ve ekipmanın çalışma yerine ulaştırılmasını sağlar,
 • Uygulama alanı ölçülerini kontrol eder,
 • Çalışma yeri destek ekipmanlarının hazırlanmasını sağlar
 • Yalıtım malzemelerini uygulama alanı ölçülerine göre hazırlar,
  Yalıtım yapılacak alana ve yalıtım türüne uygun yapıştırma harcını ya da karışımı hazırlar,
 • Yapıştırma harcını ya da karışımı levha yüzeyine uygular,
 • Aksesuarları yerine monte eder,
 • Çatıda yalıtım tabakası üzerine ayırıcı tabaka serer,
 • Sürme katları arasına taşıyıcı malzeme serer,
 • Yangın kapılarına ısıya dayanıklı fitil ve conta takar,
 • Uygulama sırasında gerekli güvenlik önlemlerini alır,

 

 

Çalışma Alanları Nerelerdir?

 

Yapı yalıtımcısı bina dışı yapılarda (baraj, tünel vb.) çalışabilecekleri gibi her türlü yapıda su, ısı, ses ve yangın yalıtımında da çalışabilirler.

 

Son zamanlarda ses ve yangın yalıtımı uygulamalarında yapıların korunması, ekonomik ömrünün uzatılması, yaşam konforunun artırılması, kullanım rahatlığı, tasarruf vb. nedenlerle artış olduğu görülmektedir.

 

Yalıtım uygulamaları, inşaat sektörünün gelişmesine ve büyümesine paralel olarak çeşitlenmekte ve yaygınlaşmaktadır. Yapı yalıtımı mesleğinde ihtiyaç duyulan işgücü, inşaat sektörü içinde yakın mesleklerden sağlanmaktadır. Kısacası meslekte iyi eğitim görmüş, nitelikli elemanlara ihtiyaç olduğu gözlenmektedir.