Hotline
+905306112645

Sebze ve Meyve İşleme Eğitimi

Hijyenik şartlarda sebze ve meyve ürünlerinin teknolojik üretimi yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim programıdır.

Canlı Chat Etkin
Satın Al

Sebze ve Meyve İşleme Eğitimi

 

Hijyenik şartlarda sebze ve meyve ürünlerinin teknolojik üretimi yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim programıdır.

 

Eğitimin Amacı: Kendi başına ve belirli süre içerisinde, Türk Gıda Mevzuatına uygun olarak hijyenik ortamda taze sebze-meyveleri satışa hazırlama, sebze-meyve ürünleri üretimi için iş organizasyonunu yapma, gerekli hammadde ile üretimde kullanılan araç gereçleri tanıyıp kullanabilme, kontrol edebilme, basit bakım ve temizliğini yapma, ürünü ambalajlama ve depolama işlerini yapma bil ve yetkinliğine sahip kişiler yetiştirmektir.

 

Bu Sertifikaya Sahip Kişiler;

  • Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olarak gıda işletmelerinde hijyen ve sanitasyon kurallarını uygular.
  • Suyun, karbonhidratların, lipitlerin, proteinlerin, vitamin ve mineral maddelerin, enzimlerin, fenolik bileşikler ve doğal renk maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini tanır.
  • Uluslararası ölçü sistemlerine uygun olarak kütle, hacim, yoğunluk /kıvam ölçümü yapma ve maddedeki fiziksel, kimyasal değişimleri inceler.
  • Türk Gıda Kodeksinin ilgili tebliğlerine uygun olarak sebze ve meyveleri işletmeye alır, satışa hazırlar.
  • Türk Gıda Kodeksinin ilgili tebliğlerine uygun olarak sebze ve meyveleri kurutma ve turşu ön işlemleri ile turşu üretimini yapar.
  • Dondurulmuş sebze ve meyve çeşitlerinin üretimini yapar.
  • Türk Gıda Kodeksinin ilgili tebliğlerine uygun olarak reçel, marmelât üretimi yapar.

 

Çalışma Alanları Nerelerdir?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazana bireyler; Gıda Sektöründe, sebze ve meyve ürünleri üreten işletmelerde çalışabilirler.