Hotline
+905306112645

Süt İşleme Eğitimi

Kendi başına ve belirli süre içerisinde, Türk Gıda Mevzuatına uygun olarak hijyenik ortamda süt ve süt ürünleri üretimi için gerekli bütün iş ve işlemleri yapabilme bilgi ve becerisine sahip kişiler yetiştirmektir.

Canlı Chat Etkin
Satın Al

Süt İşleme Eğitimi

 

Eğitimin Amacı: Kendi başına ve belirli süre içerisinde, Türk Gıda Mevzuatına uygun olarak hijyenik ortamda süt ve süt ürünleri üretimi için iş organizasyonunu yapma, gerekli hammadde ile üretimde kullanılan araç gereçleri tanıyıp kullanabilme, kontrol edebilme, basit bakım ve temizliğini yapma, içme sütü ve süt ürünlerinin teknolojik üretimini yapabilme, ürünü depolama ve ambalajlama işlerini yapabilme bilgi ve becerisine sahip kişiler yetiştirmektir.

 

 

Bu Sertfikaya Sahip Kişiler;

 

işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretime uygun sütün seçimini yapmak,
b) Üretim hattının insan sağlığı için uygun olmasını sağlamak,
c) Süt ürünleri üretilmesi için gerekli işlemleri yapmak,
d) Üretilen ürünlerin kalite kriterlerini belirlemek ve analizlerini yapmak, sonuçları yorumlamak,
e) Üretimde çalışacak elemanların nitelik ve sayılarını belirlemek,
f) Gerekli malzemeleri temin etmek ve malzemelerin kullanılmasını ve kullanıma hazır olmasını sağlamak,
g) Kullanılan alet ve makinelerin bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak,
h) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,
i) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

 

Çalışma Alanları Nerelerdir?

  • İçme sütü üreten işletmeler,
  • Süt ürünleri üreten işletmeler,
  • Mandıralar,