Hotline
+905306112645

Endüstriyel Et İşleme Eğitimi

Yönetmeliklere uygun olarak tüketime sunulacak taze et ve et ürünlerinin üretimleri, kaliteleri ve üretim süreci kontrolleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Canlı Chat Etkin
Satın Al

Eğitimin Amacı: Yönetmeliklere uygun olarak tüketime sunulacak taze et ve et ürünlerinin üretimleri, kaliteleri ve üretim süreci kontrolleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

İnsan hayati fonksiyonlarını devam ettirebilmek amacıyla gerekli besin ögelerini tüketmek zorundadır. Önemli bir protein kaynağı olan et ve et ürünleri de insan beslenmesinde önemli derecede rol oynamaktadır. Bu sebeple kaliteli et üretimini ve tüketimini daha sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için standartlara uygun olarak kontroller ve analizler yapılmaktadır. 

Et analizleri canlı hayvan kontrolü, kesimi, muhafazası ve farklı ürüne işlenmesi gibi birçok aşamada uygulanmaktadır. Bu analizler sayesinde besin değeri yüksek ve yenilebilir hayvan etlerinin tüketimi sağlanmaktadır. Günümüzde yetersiz kontroller sonucu hangi hayvandan elde edildiğini bilmeden birçok et ürünü tüketmekteyiz. Bu gibi durumların önlenmesinde bilinçli tüketiciler, gelişmiş ve yeterli sayıda laboratuvarlar ve sizler gibi geleceğe emin adımlarla ilerleyen yetişmiş bilgili elemanlara büyük görev düşmektedir. 

Bu eğitim programı ile kaliteli ve yüksek besin ögeleri içeren et ve et ürünlerinin tüketilmesi amacıyla gerekli kalite kriterlerini öğrenecek ve amacına uygun et analizlerini yapabileceksiniz.


Eğitim Kazanımları Nelerdir?

1. Yürürlükteki, Kırmızı ve Kanatlı Et Tebliği’ne, tekniğine uygun olarak taze et çeşitlerini hazırlama işlemleri akış şemasını çizebilecek, analiz örneği alınacak yerleri gösterebilecek, hazırlama süreci kontrollerini yapabileceksiniz. 
2. Yürürlükteki Et Ürünleri Tebliği, Sucuk, Pastırma Standardı ve üretim tekniğine uygun olarak sucuk ve pastırma üretim akış şemasını çizebilecek, analiz örneği alınacak yerleri gösterebilecek, üretim süreci kontrollerini yapabileceksiniz. 
3. Yürürlükteki Et Ürünleri Tebliği, Salam Sosis Standardı ve üretim tekniğine uygun olarak ısıl işlem görmüş sucuk benzeri et ürününün üretim akış şemasını çizebilecek, analiz örneği alınacak yerleri gösterebilecek, üretim süreci kontrollerini yapabileceksiniz.

Çalışma Alanları Nerelerdir?

Et ve et ürünleri gibi gıda üretimi yapan işletmeler ve marketlerde görev alabilirler.