Hotline
+905306112645

Endüstriyel Bakım Onarım Eğitimi

Fabrika, atölye vb. işletmelerdeki elektrik elektronik sistemlerin bakım ve onarımına ilişkin işlemleri yapma yeterliklerine sahip nitelikli meslek elemanları yetiştirmektir.

Canlı Chat Etkin
Satın Al

Endüstriyel bakım onarım ustası: Elektrik-elektronik alanında, fabrika, atölye vb. işletmelerdeki sistemlerin bakım ve onarımı ile ilgili işleri, kendi başına belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Endüstriyel Bakım Onarım Eğitiminin Amacı; Fabrika, atölye vb. işletmelerdeki elektrik elektronik sistemlerin bakım ve onarımına ilişkin işlemleri yapma yeterliklerine sahip nitelikli meslek elemanları yetiştirmektir.


Çalışma Alanları Nerelerdir?

İş bulma imkânları oldukça fazladır. Kamu yada özel sektöre ait kurum ve kuruluşların elektrikle ilgili birimlerinde, elektrik santrallerinde, fabrikalarda, şantiyelerde ayrıca, güç elektroniği, PLC yazılım ve uygulamaları, ölçüm/kontrol sensör sistemleri onarımı, elektronik AC, DC sürücü (driver) üniteleri onarımı, otomasyon sistemleri bakımı, elektronik kart onarımı, endüstriyel ağlar, enstrümantasyon ve elektromekanik gibi alanlarda istihdam edilmektedirler.

Kendi iş yerlerini açabilir ya da fabrikalarda bakım onarım ustası olarak istihdam edilebilirler.
 
Büyük ölçekli işletmeler genellikle ellerindeki standart kapsamında tanımlanan tüm görevleri yapan endüstriyel bakım-onarım elemanı istihdam ederken küçük ölçekli işletmeler özellikle cihazların ayarını yapma, baskılı devre hazırlama gibi işleri bu hizmetleri elektronik bakım-onarım firmalarından satın almaktadır.

Bu Sertifikaya Sahip Kişi;

•    Elektrik elektronik devrelerinin ölçüm ve hesaplama uygulamalarını yapar.
•    Temel elektrik devrelerinin bağlantılarını ve hesaplamalarını yapar.
•    Temel elektronik uygulamaları ve güç kaynağı yapar.
•    Temel teknik resim, temel elektrik elektronik sembolleri ve devre şemalarının çizimlerini yapar.
•    Bilgisayar ortamında elektrik elektronik devre ve şemaları ile baskı devrelerinin çizimini ve simülasyonunu yapar.
•    Bilgisayar ile elektrik elektronik devre ve şemalara ait baskı devreleri çizer.
•    Bilgisayar ortamında elektrik elektronik projeleri hazırlar.
•    Endüstriyel elektronik uygulamaları ve onarımlarını yapar.
•    Elektrik makinelerinin bağlantılarını ve kontrolünü yapar.
•    Elektrohidrolik ve elektropnömatik devrelerini kurar ve onarımını yapar.
•    PLC kontrollü devreler kurar.
•    Analog ve dijital devreleri kurar ve onarımını yapar.
•    Endüstriyel elektrik sistemlerinin bakım onarımını yapar.
•    Mikrodenetleyici ile devre dizaynı yapar.